Stockholm Urban Forum konferens i Alby, Botkyrka, 28 maj 2019

Open Lab, diskuterade frågor kring Agenda 2030 och social hållbar utveckling. 

Inbjudna företag, kommuner, föreningar, kommunalråd, forskare med flera.