Sammanfattande videoklipp göteborgskonferensen 4 oktober 2018

Flera föredragshållare. Cirka 5 minuters klipp.