Lars Thunberg, kommunalråd, Helsingborgs stad. Framgångsfaktorer och livskvalitetsprogram i Helsingborg.