Helena Bjarnegård, rikssarkitekt, Liv Sonntag, Anders Berensen, Berensen arkitekter,  Malin Rönnblom, statsvetare Karlstads Universitet,  Anna-Johanna Klasander,  Chalmers, Niljs Björling, Chalmers med flera intervjuas. 

Seminarium Om hållbar platsutveckling från Västsvenska Arenan. 30 juni 2019.