Publications

The co-creation approach of Mistra Urban Futures forms the basis for the publications of the Centre, with academic as well as practitioner- and policy-oriented reports, papers, and briefs.

Projektet SIGURD handlar om hur effekter och värden kan används för att nå en hållbar samhällsutveckling. I denna rapport har tillämpningen av SROI-analyser (Social Return of Investment) analyserats för att se om de kan leda till nytta för kommuner och samhället i stort. Rapporten och analysen av tillämpningen av SROI bygger på fallstudier som genomförts i Borås stad och Göteborgs stad som har testat metoden i såväl planerings- och som uppföljningssyfte.
Platform: GöteborgType: Rapport/Paper/Working paper/BriefPublished year:
Resultat och lärdomar från användning av metoden Social Return on Investment (SROI) i två fallstudier i Göteborg
Platform: GöteborgType: Rapport/Paper/Working paper/BriefPublished year:
Capuano Mascarenhas, L., Ness, B., Oloko, M., & Awuor, F. O. (2021). Multi-criteria analysis of municipal solid waste treatment technologies to support decision-making in Kisumu, Kenya. Environmental Challenges, 4, 100189. doi:10.1016/j.envc.2021.100189
Platform: KisumuType: Scientific article (peer-reviewed)Published year:
Fallstudie Borås har handlat om att genomföra en SROI-analys på Medborgarlabbet Sjöbo, som är en miljö och ett arbetssätt för att möjliggöra kapacitets- och kunskapsbyggande för olika former av medborgarinflytande i stadsdelsplaneringen och på så sätt främja samhällsengagemang. Analysen som görs på Medborgarlabbet är en så kallad utvärderande SROI. Den utvärderande SROI-analysen används för att ta reda på hur mycket monetärt värde en redan genomförd insats på Medborgarlabbet har skapat, till skillnad från en prognosticerande SROI där fokus är att utröna eventuella värden som kan tänkas uppstå.
Platform: GöteborgType: Rapport/Paper/Working paper/BriefPublished year:
Onyango, G.M. and Owino, F.O. (2021) Transit Oriented Development in medium cities in Africa: Experiences from Kisumu, Kenya. Journal of Geography and Regional Planning
Platform: KisumuType: Scientific article (peer-reviewed)Published year:
Gutman. M., Cohen, M. (2021) Executive Summary Covid-19 in real time: comparing the struggle of three slums in Buenos Aires. New York: Observatory on Latin America
Platform: Buenos Aires Type: Report/Paper/Working paper/BriefPublished year:
Ranhagen, U. (2021) Transport and Sustainable Urban Development: a comparative project in collaboration between Cape Town, Kisumu and Gothenburg. Mistra Urban Futures Report 2021:1
Platform: Gothenburg, Cape Town, GlobalType: Report/Paper/Working paper/BriefPublished year:
Jernsand, E.M. & Kraff, H (2021) Effektstudie av Göteborgsplattformen (GOLIP). Mistra Urban Futures Report 2021:2
Platform: GothenburgType: Report/Paper/Working paper/BriefPublished year:
Smit, W., Simon, D., Durakovic, E., Dymitrow, M., Haysom, G., Hemström, K & Riise, J. (2021) The challenge of conflicting rationalities about urban development: experiences from Mistra Urban Futures' transdisciplinary urban research. Trialog 137 Vol 2/2019, March 2021.
Platform: Gothenburg, Cape Town, GlobalType: Scientific article (peer-reviewed)Published year:
Ngusale, G. K., Oloko, M., & Awuor, F. O. (2021). Briquetting as a means of recovering energy from organic market waste. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 1–16. doi:10.1080/15567036.2021.1925784
Platform: KisumuType: Scientific article (peer-reviewed)Published year: