Innovationsplattformar för hållbar stadsutveckling: En internationell utblick

Algehed, J., Palm, K. (2015). Innovationsplattformar för hållbar stadsutveckling: En internationell utblick. (Mistra Urban Futures Report 2015:15)

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
Affärsdriven Stadsutveckling (BISUD) Följeforskning av Vinnovas innovationsplattformar för hållbar stadsutveckling
Author(s)
Jessica Algehed Klas Palm
Published year

 

Abstract

N/A

Related publications