Innovation och stadsutveckling

Algehed, J., Eneqvist, E., Jensen, C. and Lööf, J (eds)(2019) Innovation och stadsutveckling

Platform
Göteborg
Publication type
Bok
Projects
Antologi Innovation för hållbar stadsutveckling
DOI Title
Innovation och stadsutveckling - en forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun
Author(s)
Jessica Algehed Erica Eneqvist Christian Jensen Jenny Lööf
Published year

 

Abstract

En forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun

Related publications