Innovation i stadsutveckling: En intervjustudie bland tjänstemän i Göteborgs Stad

Algehed, J. & Lundgren, L. (2015). Innovation i stadsutveckling. En intervjustudie bland tjänstemän i Göteborgs Stad. (Mistra Urban Futures Report 2015:17).

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
Följeforskning av Vinnovas innovationsplattformar för hållbar stadsutveckling Göteborgs Innovationsplattform
Author(s)
Jessica Algehed Lina Lundgren
Published year

 

Abstract

N/A

Related publications