Publicerad:

Tysk parlamentariker på besök hos Mistra Urban Futures i Göteborg 

Klaus Mindrup, SPD, vill veta mer om hållbar stadsutveckling
 

Klaus Mindrup, SPD, politiker från Berlin och medlem av tyska parlamentet, besökte Mistra Urban Futures i slutet av februari. Mindrup är engagerad i bostads- energi- och klimatfrågor och ville bland annat veta mer om hur Mistra Urban Futures arbetar med de globala hållbarhetsmålen. 

David Simon, direktör för Mistra Urban Futures, och Sanna Isemo, samordnare för göteborgsplattformen, berättade om hur Mistra Urban Futures arbetar med de globala hållbarhetsmålen och hur samarbetet för hållbar stadsutveckling fungerar på lokal och global nivå. Diego Peñaloza, Ph D, IVL, Svenska Miljöinstitutet, deltog för att berätta om hur IVL bedriver forskning, och utvecklar databaser kring livscykelanalyser. (Life Cycle Assessment).

-    Det är mycket intressant att industrin (bygg- och betongsektorn) håller på att förändras och att även de fokuserar på klimat. Det behövs verkligen, sa Klaus Mindrup, ledamot i tyska förbundsdagen.