Publicerad:

Klimatpolitiken, om jag var statsminister…

Vad jag skulle göra för att skapa ett klimatneutralt Sverige om jag var statsminister? Det var frågan som Mistra och Miljömålsberedningen lät elva experter svara på. En av experterna är Henrietta Palmer, vice vetenskaplig chef, Mistra Urban Futures. 

I antologin Klimatpolitiken, om jag var statsminister… svarar experterna på frågan och ger förslag på angelägen politik för ett klimatneutralt Sverige. Om Sverige ska bli koldioxidneutralt inom en generation samt vara ett föredöme för andra länder runt om i världen krävs modiga och kraftfulla insatser. Genom antologin ville Miljömålsberedningen tillsammans med Mistra bredda debatten om klimatpolitik och bad därför ett antal individer med stor kompetens inom området från olika delar av samhället och professioner att reflektera kring ämnet. 

Klimaträttvisa för alla 

Henrietta Palmers kapitel diskuterar förslag på hur städer ska planeras och byggas i framtiden. Utgångspunkten är att vi tillsammans måste skapa den klimaträttvisa staden för alla. ”Det är bråttom att ställa om till ett koldioxidneutralt samhälle. Men en omställning måste också ske med insikt. I fartvinden av snabba lösningar elimineras lätt det som byggts upp i samförstånd och de värden som inte tillmäts en kortsiktig ekonomisk vinst. Engagemang och motstånd från invånare i olika delar av samhället ses snarare som hinder för en process än som en värdefull del av densamma. För att minska våra koldioxidutsläpp måste visionen om ett klimatneutralt samhälle bli gemensam för samhällets alla deltagare. Annars kan omställningsarbetet snarare komma att förstärka de ojämlikheter som redan drar isär samhället. Därför måste ett rättviseperspektiv placeras i klimatarbetets mitt. Ger vi sedan staden en central roll, som både orsak till klimatförändringar och som en möjlighet att påverka dessa, blir den rättvisa staden klimatarbetets själva kärna”, skriver Henrietta Palmer i antologin. 

Överlämnades till regeringen 

Den 16 september lämnades antologin över till regeringen, Henrietta Palmer var en av de som presenterade antologin för bland annat Miljöminister Karolina Skog.  

Läs mer och beställ antologin här 

Övriga medverkande i antologin:

MATS ANDERSSON var tidigare vd för Fjärde AP-fonden och ingår i styrelsen för bland annat stiftelsen Global Challenges Foundation som kartlägger och ökar kunskapen om hur klimatförändringen och andra globala hot kan bemötas.

MATTIAS GOLDMANN är vd för tankesmedjan Fores sedan 2013 och leder även 2030-sekretariatet som arbetar för en fossilbränsleoberoende fordons otta.

DARJA ISAKSSON är digital strateg och IT-entreprenör. Hon är medgrundare till tre digitala byråer och sitter även i regeringens innovationsråd.

PER KÅGESON har varit adjungerad professor i miljösystem- analys vid Centrum för Transportstudier, KTH. Han har också skrivit ett flertal böcker om energi- och miljöfrågor samt grundade Gröna Bilister.

CAROLA LEMNE är vd för Svenskt Näringsliv sedan 2014. Hon har tidigare varit koncernchef för Praktikertjänst och är ordförande för Uppsala universitet.

NIKLAS ZENNSTRÖM är IT-entreprenör som bland annat startat företaget Skype. Han har även grundat riskkapital- bolaget Atomico och är medgrundare till stiftelsen Zennström Philanthropies som stöder olika miljöinsatser.

CHARLOTTE PETRI GORNITZKA är sedan 2011 general- direktör för Sida. Hon är även vice ordförande för Global Agenda Council on Youth Unemployment inom World Economic Forum samt styrelseledamot i Vetenskapsrådet.

LENA SOMMESTAD är sedan 2014 landshövding i Hallands län. Hon är professor i ekonomisk historia och har tidigare varit miljöminister 2002–2006, ledamot av Sveriges riksdag och VD för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.

GUNNELA HAHN är chef för hållbara investeringar inom Svenska kyrkan och en av grundarna till Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar.

SVERKER SÖRLIN är professor i miljöhistoria vid KTH. Han har även gett ut ett stort antal böcker om idéhistoria och miljö samt varit engagerad i internationella organ och politisk rådgivning kring bland annat forskning, högre utbildning, miljö och innovation.