Publicerad:

Kunskapsutbyte med fokus på stadsutveckling

Företrädare från Malmö, Borås, Lund, Göteborg träffades 9 och 10 april för att dela erfarenheter i utvecklingen av innovationsplattformar för hållbara, attraktiva städer. Satsningen är Vinnovas med en budget på 25 MSEK och projekten pågår i två år. I juli är det halvtid.
 
Syftet med satsningen från Vinnovas sida är att stödja samarbeten mellan kommuner, forskningsaktörer och näringsliv för att utveckla innovationsplattformar med fokus på innovativa lösningar inom förvaltning, renovering och upprustning av befintliga områden och/eller utveckling av nya stadsdelar.
 
Innovationsplattform kan beskrivas som att flera olika aktörer samverkar för att fånga nya idéer, testa och konkretisera ny kunskap som utvecklar städerna på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.
 
Sedan starten har städernas arbete följts av ett antal forskare som gör analyser i ett innovationsperspektiv. Syftet är att uppnå ökad kunskap om processerna och ett fördjupat lärande mellan innovationsplattformarna. Vid varje träff delges delresultaten.
 
Bland annat konstateras att stadsutvecklingsfrågan är viktig och har erhållit förnyad status som politikområde. Vidare brister traditionella strukturer och det finns ett stort intresse att hantera frågorna. Gemensamt för städerna är att plattformarna är organiserade utanför traditionell kommunal hierarki, men med stark bindning och med ambitionen att bli ett permanent samarbete. Dock är skillnaderna stora avseende fokus, förutsättningar, arbetssätt och historia.
 
Karaktäristiskt för alla städer är en hög ambitionsnivå med entreprenöriellt klimat med engagerade och hängivna projektmedarbetare.
 
Vinnova arrangerade som del i programmet en workshop som handlar om att ta fram ett nationellt inspel till Urban Europes strategiska forsknings- och innovationsagenda.
 
Läs mer om Vinnovas satsning
Läs mer om Göteborgs innovationsplattform
 
 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific article please contact Susanne Björklund, Head of Communications, susanne.bjorklund@chalmers.se