Publicerad:

Göteborgs stad tar Agenda 2030 vidare i samarbete med Mistra Urban Futures

Den 24 oktober, på internationella FN-dagen, anordnade stadsledningskontoret vid Göteborgs Stad ett internt evenemang om Agenda 2030. Seminariet var fullsatt med 80 deltagare representanter från nästan samtliga bolag och förvaltningar fanns på plats. Sara Pettersson, planeringsledare vid Stadsledningskontoret, var moderator, och Sandra Valencia, forskare vid Mistra Urban Futures var inbjuden som en av flera föreläsare. 

Evenemanget anordnades som en del av det uppdrag stadsledningskontoret har fått från kommunstyrelsen, att genomföra kommunikationsinsatser för att göra de globala hållbarhetsmålen mer kända inom stadens samtliga verksamheter. 

Läs Sandra Valencias rapport om staden på vår sida kring SDGerna och Agenda 2030 och New Urban Agenda.