Publicerad:

Ett spel om lycka och klimatpåverkan

Det krävs livsstilsförändringar för att skapa en klimatomställning – men hur påverkar de vårt välbefinnande? Vad är det egentligen som skapar lycka?

Spelet Future Happiness Challenge är ett kostnadsfritt digitalt läromedel som ställer dessa frågor i fokus genom att visa på den klimatpåverkan olika sätt att leva livet har. Det är framtaget av Pedagogiskt Centrum i samarbete med forskare från Mistra Urban Futures, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och inte minst spelutvecklarna på IUS Innovation.

Spelet baseras på en en forskningsrapport från projektet WISE, Klimatomställning Göteborg - Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar. (länk:http://www.mistraurbanfutures.org/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_m…) Rapporten undersöker hur de tekniska framsteg och livsstilsförändringar som krävs för en klimatomställning påverkar vårt välbefinnande och vad i livet det är som egentligen skapar lycka.

Future Happiness Challeng

Spelet finns tillgängligt från 1 september på www.pedagogisktcentrum.se/fhc, och även på AppStore för ipad. På webben finns även lärarhandledningar på svenska och engelska. Det presenterades för strategi- och framtidsminister Kristina Persson när hon besökte Mistra Urban Futures 31 augusti.

Projektet, som idag har pågått i ett år, har hittills engagerat 250 elever, 10 lärare, forskargruppen från Mistra Urban Futures. Höstens aktiviteter inkluderar metodpass på gymnasieskolor runt om i Västra Götalandsregionen samt flertalet framträdanden och aktiviteter på bland annat Framtidsveckan i Göteborg, Bokmässan, Teacher’s Night med flera.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, och löper fram till årsskiftet.

Du hittar mer information om och kan ladda hem spelet på: www.grspeldatabas.se/fhc

För frågor om projektet, kontakta pedagogisktcentrum@grkom.se