(1)

Klimatomställning Göteborg - tekniska möjligheter och livsstilsförändringar

Hur ser "askimsbons" klimatbelastning och klimatutmaning ut jämfört med "angeredsbon" och "alingsåsbon"?

Varmt välkommen till en förmiddag där du får ta del av resultatet från vår studie som beskriver hur en klimatomställning konkret skulle kunna se ut för Göteborg och göteborgarna. En klimatomställning för att nå det långsiktiga 2050-målet med en klimatmässigt hållbar utsläppsnivå av växthusgaser. Seminariet riktar sig till dig som vill öka kunskapen om vilka spårbyten som krävs, både vad gäller tekniska möjligheter och livsstilsförändringar – politiker, forskare, tjänsteman...

Bakgrund

Seminariet är ett delprojekt inom WISE – Well-being In Sustainable Cities. Vi har tagit fram ett konsumtionsbaserat klimatscenario för Göteborg beskrivet utifrån ett antal typgöteborgare och dito för Västra Götaland. Dessutom har vi analyserat hur förändringar för minskad klimatpåverkan kan påverka göteborgarnas livskvalitet. Kunskapen ska stödja politikerna att våga fatta långsiktiga beslut. Den politiska ambitionen i staden är hög – Göteborg ska vara en föregångare i miljö- och stadsutveckling och en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimat- och miljöproblem. Målet är en klimatneutral stad. Västra Götalandsregionens mål är att bli en fossiloberoende region till 2030.

Under dagen får vi höra om

  • Resultat från huvudstudien Klimatomställning Göteborg - tekniska möjligheter och livsstilsförändringar (Miljöförvaltningen, SP, Chalmers)
  • Resultat från underlagsstudier om klimat, mat och offentlig konsumtion (Chalmers)
  • Livskvalitetskonsekvenser av en klimatomställning (Chalmers)
  • Klimatstrategi för Göteborg - process under framtagande (Miljöförvaltningen)
  • Klimatstrategi för Västra Götaland - process under genomförande (Västra Götalandsregionen)

Detaljerat program kommer i augusti.

Datum: 27 september

Tid: 8.30-12.00

Plats: Göteborgs stad, Miljöförvaltningen, Karl Johansgatan 23, Lokal Bryggeriet

Anmälan: Senast 20 september

Kontakt: Pernilla Hellström 031-368 38 76

Filer