Publicerad:

Nya medel från Formas till:

”Att utforska vägar mot en koldioxidsnål framtid”

Många städer arbetar idag strategiskt med att hitta nya vägar för att nå tvågradersmålet, dvs att temperaturen höjs med max två grader i framtiden. Men kan städer spela en ännu aktivare roll i övergången till en miljö med mindre utsläpp av koldioxid?

”Att utforska vägar mot en koldioxidsnål framtid” är ett delprojekten som ingår i Mistra Urban Futures projekt WISE, Well-being in sustainable cities. Inom ramen för Formas utlysning för forskning som syftar till att uppnå en långsiktigt hållbar ekologisk, social och ekonomisk samhällsutveckling, beviljades delprojektet nyligen ytterligare medel fördelat över tre år.

Projektet ska bland annat identifiera mer attraktiva vägar genom att inkludera bredare frågor om samhälleliga mål, som till exempel välbefinnande. Det kan öppna för nya möjligheter till utvecklingsvägar som kombinerar en hög livskvalitet med minskande utsläpp.