Publicerad:

When writing matters – Exploring writing as inquiry

Efterfrågad skrivarkurs inom vår öppna forskarskola igång.

 

I höst bjuder vår öppna forskarskola in till en kortare och efterfrågad skrivarkurs. Doktorandkursen vänder sig till dig som jobbar i praktiken, som doktorerar eller som är en erfaren forskare. Kursen ger 4,5 hp. Kursstart 19 november 2019. 

Mistra Urban Futures öppna forskarskola har sedan dess start 2017 hållit den populära doktorandkursen Co-producing knowledge in transdisciplinary research – From practice to theory (2x7,5 hp) två gånger. Fokus har här varit på transdisciplinär forskning och co-production som en ansats där forskare och praktiker möts för att tillsammans ta sig an komplexa samhällsutmaningar. Höstens nya kurs When writing matters – Exploring writing as inquiry (4,5 hp) bygger vidare på tidigare kurser, och fokuserar på hur forskare och praktiker kan skriva tillsammans. 

Syftet med kursen är att förstå hur skrivandet kan vara en del av den transdiciplinära forskningsprocessen och hur skrivandet i sig kan vara undersökande och skapa förändring. Kursen utforskar det skrivna ordet och olika typer av texter för att utveckla deltagarnas skrivarförmågor. Det gemensamma skrivandet kommer vara centralt för workshops i en intim miljö där både forskare och praktiker deltar. Deltagarna får även en kort inblick i några nyckelbegrepp för transdisciplinär forskning och co-production. 

Om kursen 

När: två kurstillfällen om 2,5 dagar: 19–21 november och 10–12 december. 
Var: Mistra Urban Futures, Läraregatan 3, Göteborg. 
Antagningskrav: du är antagen som doktorand, är post-doc eller verksam praktiker med en masterutbildning. 

Kursen är kostnadsfri. 

Frågor?

Henrietta Palmer, Deputy Scientific Director, henrietta.palmer@chalmers.se

Läs mer

Om Forskarskolan 
Om kursen When writing matters – Exploring writing as inquiry

 

Din ansökan ska innehålla: 
•    CV inklusive kontaktuppgifter (namn, e-post och telefon). 
•    Kort brev där du förklarar ditt intresse och motiv till att gå kursen.