Publicerad:

Jessica Algehed har nyligen anställts inom Chalmers där hon kommer att verka som Deputy Director för Mistra Urban Futures samt förstärka styrkeområdet Samhällsbyggnad. Jessica Algehed har varit engagerad inom Mistra Urban Futures forskningsprojekt i Göteborg sedan sommaren 2012, som en del av sin anställning vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  

Jessica Algehed har sedan 2009 varit sektionschef på SP och ansvarat för att bygga upp och utveckla den helt nya sektionen Systemanalys, som bildades för att sätta in SPs tekniska kunnande i ett vidare samhällsperspektiv. Sektionen har idag ett 20-tal medarbetare och verkar i skärningspunkten mellan tekniska och samhällsvetenskapliga discipliner.

Energi och miljöfrågor går som en röd tråd genom Jessicas yrkesliv och hon har arbetat inom såväl Västra Götalandsregionen som på Chalmers. Under sin tid på Västra Götalandsregionen var hon ansvarig för det energi- och klimatstrategiska arbetet vid miljösekretariatet. Som forskare vid institutionen för Energi och miljö på Chalmers delade hon sin tid mellan forskning, undervisning och hon var dessutom ansvarig för att samordna Chalmers stora ansökan om strategiska medel inom energiområdet, vilken lade en viktig grund till det som idag är Chalmers styrkeområde Energi.

Jessica har en doktorsexamen från Chalmers, inom området Industriella energisystem. Hennes doktorsavhandling ”Energy Efficient Evaporation in Future Kraft Pulp Mills” från 2002 handlar om hur man kan minska användningen av energi inom massatillverkning med upp till 30 %.

Det är alltså en mycket bred erfarenhet Jessica Algehed tar med sig till Mistra Urban Futures och den kunskapsproduktion inom hållbar stadsutveckling som är fokus för centrumets verksamhet.

- Mistra Urban Futures arbetar i en spännande skärningspunkt mellan akademi, offentlig sektor och näringslivet, säger Jessica. Jag ser fram emot att utveckla verksamheten vidare och bidra till att ny kunskap om hållbara städer tas fram.

I sin roll som Deputy Director kommer Jessica att vara Director Lars Reuterswärds ställföreträdare med ett speciellt ansvar för bland annat projektutveckling och centrumets gemensamma kunskapsproduktion.

- Jag är mycket glad över att vi fått möjlighet att få Jessica till Mistra Urban Futures, säger Lars Reuterswärd. Jag är övertygad om att hon med sin erfarenhet av såväl ledning och som forskare kommer att bidra till att organisationen tar ett stort steg framåt. Inte minst är hennes breda kontaktnät och mångfasetterade ämnesbakgrund värdefulla för oss. Att vi dessutom får ett ännu närmre samarbete med styrkeområdet Samhällsbyggnad är naturligtvis mycket betydelsefullt.

Formellt tillträder Jessica Algehed sin tjänst den 1 juni, men hon är redan nu en värdefull del av Mistra Urban Futures och styrkeområdet Samhällsbyggnad.