Publicerad:

Effektivare marknadsplatser i Kisumu

Kenya är en av de snabbast växande ekonomierna i Afrika med en snabb urbanisering. Marknadsplatser har alltid haft en nyckelroll i att forma afrikanska städer och deras ekonomier eftersom de fungerar som mer än bara en plats för att sälja och köpa varor och tjänster. Marknadsplatser är en plats för interaktion och möten, information, sociala nätverk, marknadsföring och produktion.

I Kisumu har marknadsplatserna alltid varit särskilt viktiga på grund av stadens strategiska läge i Kenya och den östafrikanska regionen. Läget nära Victoriasjön, hamnen och järnvägen ger staden en strategisk fördel. De flesta marknadsplatser i Kisumu är informella, sporadiska och växer snabbt. Många marknader är sårbara på grund av bristande infrastruktur, fluktuationer i råvarupriser, brist på möjligheter att slänga avfall och sanitära anläggningar samt oklarheter i regelverk.  Effekterna av klimatförändringarna skapar även osäkerhet. Mistra Urban Futures projekt Marknadsplatser arbetar med nyckelintressenter i staden för att möta dessa utmaningar och göra marknaderna mer effektiva. Projektet är på god väg att göra skillnad i Kisumu.

Filmen Markets in Kisumu city som producerats av projektet beskriver de olika marknaderna, vikten av marknadsplatser och de utmaningar de står inför. Projektet har också skrivit en bok, Market places – Experiences from Kisumu City som beskriver hur olika kopplingar till marknaderna förändras och vilka effekter det får på jämlikhet och välbefinnande i Kisumu. Boken berör även frågor som försörjning, markanvändning och äganderätt, tillgång till sociala tjänster och infrastruktur, sociala relationer, levnadsvillkor och anställningstrygghet.

Eftersom syftet med projektet är att skapa mer effektiva marknadsplatser har fem marknadsprototyper också utvecklats bland annat en fiskkiosk, en containermarknad och en marknad vid sjön. Prototyperna har tagits fram tillsammans med försäljare, Kisumu Market Trade Association, Street Traders Association och Municipal Council Market Attendants. Vissa försäljare har redan använt designen och byggt nya försäljningsstånd och demonstrationsobjekt har konstruerats och används på olika platser i staden.

Kisumu stad arbetar tillsammans med länsstyrelsen för att utarbeta en strategisk plan för stadsutveckling. Planen för staden och regionen kommer att bidra till marknadsplatsernas utveckling. Projektet och dess resultat kommer kunna bidra med många bra synpunkter och förslag i arbetet med att ta fram den strategiska planen.

Broschyr: Market places prototypes
Bok: Market places – Experiences from Kisumu City
Film: Markets in Kisumu City

 

Läs mer om projektet Marknadsplatser