Publicerad:

Röster om Mistra Urban Futures

Värdet av att närma forskning och forskningsresultat till den politiska agendan och det lokala arbete som sker i städer, kommuner och regioner är något som nämns av praktiskt taget alla som tillfrågas om vad Mistra Urban Futures betyder för dem.

Under de senaste månaderna har en rad intervjuer genomförts för att skapa mer personliga bilder av centrumet, i tillägg till fakta om projekt, publikationer och andra aktiviteter. Alla 15 historier kan nu läsas på Mistra Urban Futures hemsida.

Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, uttrycker det mycket tydligt:
–   Mistra är ett kunskapsnav och att ha detta i staden underlättar för oss politiker att sätta uthållig stadsutveckling på kartan.

Historien om Mistra Urban Futures omfattar också en rad intressenter som tillsammans utgör ett stort nätverk av partners, inklusive privata företag. Ett sådant är Creative Concern i Manchester, där CEO Steve Connors har skapat en webbportal för informella diskussioner om hållbar utveckling, som har utvecklats till ett betydelsefullt forum i regionen.

De kompletta intervjuerna med Anneli Hulthén och Steve Connors finns här 

Foto: Anna Hult