(1)

Urban Lunch-time: Migration och urbanisering

Vi lever i en tid då människors rörlighet är påfallande urban. Migranter, interna såväl som internationella, rör sig mot städer och urbana områden. De för med sig en ökad mångfald i den urbana miljön och sammanlänkar platser inom och över statsgränser. Denna föreläsning sätter fokus på hur migration formar städer, och hur städer formar migration.

Talare
Erica Righard, docent, är verksam på Malmö högskola. Hon leder en panel på temat migration och hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Skåneplattform.

Datum: Tisdag, 24 oktober
Tid: 11:30 – 13:00 
Plats: Länsstyrelsen, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg (se karta nedan)
Anmälan: Senast 18 oktober

Anmäl dig här

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2B