(1)

Urban Lunch-time

Är det rätt att bygga tätt?

Datum: Torsdag 12 april 2018
Tid: 11.30 - 13.00 (enkel vegetarisk wrap från 12.20)
Plats: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg
Anmälan senast: 5 april

Det finns ett stort behov av bostäder i och runt Göteborg. Göteborg har en stark betoning på förtätning och hög exploatering i stadens centrala delar. Vilka fördelar och nackdelar har en sådan strategi för stadskvaliteter, bostadskvaliteter, byggkostnader och ur olika hållbarhetsperspektiv? Det vi bygger idag kommer att prägla staden och våra liv för lång tid framöver. Vilka kvaliteter är viktiga? Vilka är värda att ta hänsyn till? Vilka är möjliga att beakta? Hur ser Göteborgs utbyggnadsstrategier egentligen ut? Dessa och fler frågor kommer att diskuteras under ledning av Lars Lilled, senior rådgivare Mistra Urban Futures.

Medverkande: Emmali Jansson (MP) ordförande Byggnadsnämnden, Ann Catrine Fogelgren (L) 2:e vice ordförande i Byggnadsnämnden, Claes Caldenby Professor emeritus Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Chalmers, Patrik Höstmad Docent Utbildningsområdesledare Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Chalmers och fd samordnare YIMBY i Göteborg.

Anmäl dig här

Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Hörsalen