(1)

Urban Lunch-time

Diskoteksbranden i Backa 1998 – hur påverkade katastrofen vår stad? 

Datum: Fredag 26 oktober 2018
Tid: 11.30 - 13.00 (enkel vegetarisk wrap från 12.20)
Plats: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg
Anmälan senast: 23 oktober

I oktober 2018 är det 20 år sedan diskoteksbranden på Backaplan inträffade. Branden försatte staden i ett katastrofläge och påverkade såväl de direkt berörda som hela göteborgssamhället. Branden påvisade hur utsatta en del av befolkningen var och de långa rättsprocesserna gjorde att händelsen levde under lång tid. Hur påverkade och påverkas vår stad av en så stor katastrof?

Staden fattade bland annat beslut om att direkt stödja de drabbade och deras familjer, vilket sedan har givit upphov till en ny lagstiftning. Branden satte fokus på riskerna i offentliga lokaler och behovet av främjande, trygga och säkra mötesplatser för ungdomar. Efter branden inleddes ett brett samarbete mellan Räddningstjänsten och framförallt skolorna i Göteborgs stad för att förebygga anlagda bränder.

Under hösten kommer diskoteksbranden att uppmärksammas på många olika sätt. Bland annat på detta Urban Lunch-time. 

Talare

Lars Lilled, senior rådgivare Mistra Urban Futures
Rozbeh Aslanian, ordföranden BOA - Brandoffrens Anhörig Förening
Per-Anders Lindfeldt, Räddningstjänsten Storgöteborg
Britt Tallhage, verksamhetschef, flyktingmedicinsk mottagning, VGR

Anmäl dig här!

Frågor? Ulrica Gustafsson, eventansvarig, ulrica.gustafsson@chalmers.se, 0721-88 55 88

Frågor, press? Jenny Sjödin, kommunikationsansvarig, jenny.sjodin@chalmers.se, 072-354 35 59

 

Länsstyrelsen, Stora Badhusg 2B, Göteborg

Hörsalen