(1)

Urban Lunch-time: Hur kan lokalt medskapande och tillit påverka vägval när vi vill skapa tillgängliga städer?

Projektet Accessible Cities, i partnerskap mellan Göteborgs stad och Nelson Mandela Bay Municipality i Sydafrika, berättar om insikter som vuxit fram under de senaste åren då projektet varit i gång. Projektet ska ta fram rekommendationer för hur de två städerna kan byggas för att öka invånarnas tillgång till staden och skapa mer rättvisa städer. Urban Lunch-time kommer att handla om kommunens roll som en av många aktörer och kommunens roll som möjliggörare. Om vikten av att stärka invånares delaktighet och inflytande, om förutsättningar som behövs för ungas inflytande och om faran med att bara lyssna på en enda berättelse.

Datum: 10 april
Tid: 11.30-13.00 inklusive en vegetarisk wrap
Plats: Länsstyrelsen Västra Götaland 

Anmäl dig här

Vi hälsar alla välkomna och tror att du som arbetar med stadsutveckling, områdesarbete och demokratifrågor inom den offentliga sektorn, kan få ut särskilt mycket av detta Urban Lunch-time. 

Talare:
Staffan Claesson, AB Framtiden, projektledare
Anna Olsson, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
Jasmine Soufi, Västra Hisingen, Göteborgs stad
Gilbert Larsson, Östra Göteborg, Göteborgs stad
Paula Ajmer, Stadsledningskontoret, ungdomsfullmäktige, Göteborgs stad
Åsa Lorentzi, Östra Göteborg, Göteborgs stad

Välkommen!

 

Arrangörer: 

Logotypes Nelson Mandela Bay

Filer

  • Accessible Cities Nelson Mandela Bay PP PDF

Stora Badhusgatan 2B, Göteborg