(1)

Urban Lunch-time: Den lärande staden

Vi serverar dig nyttigheter i form av både mat, dryck och våra pilotprojekts resultat. Nätverk och kontakter får du på köpet!

Den lärande staden
Det första pilotprojektet som serverar er nytänkande och intressanta resultat är Den lärande staden. Projektet har arbetat med en rad olika kapacitetsbyggande processer i Hammarkullen bland annat ett samarbete med Emmaskolan om Hammarparken och något som kallas Detektiver i Hammarkulletorget. Projektet har även myntat begreppet Omgestaltning. Vill du veta mer om detta och projektets resultat är du välkommen den
21 februari på Urban Lunch-time!

Program:
11.30 - 12.15 Presentation och frågor
12.20 - 13.00 Lunch

Datum: 21 feb
Tid: 11.30-13.00
Plats: Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12, Göteborg.
Anmäl dig senast 14 februari: Anmälan är stängd.

Urban Lunch-time är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Vid frågor kontakta Ulrica Gustafsson, Eventansvarig, Mistra Urban Futures.
ulrica.gustafsson@chalmers.se alt 0721-885588.

Urban Lunch-time under våren
20 mars - Flernivåstyrning
17 april - Affärsdriven hållbar stadsutveckling
April - Urbana spel (tid och plats blir en överraskning)
22 maj - Klimatanpassad stadsstruktur

Varmt välkommen!

 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific event please contact Ulrica Gustafsson, Event manager at ulrica.gustafsson@chalmers.se.

 

Filer