(2)

Funktek

Kulturen skall vara till för alla! Därför skall den vara tillgänglig för alla!

Funktek är ett projekt som har arbetat med utmaningen att alla ska kunna gå på och uppleva museum. Alla har lika stor rätt att delta i och skapa kulturen! Idag är många museer svåra att besöka om du har en funktionsvariation. Det ville Funktek ändra på. 

Projektet har bjudit in personer med en så kallad funktionsvariation att utvärdera Göteborgs stadsmuseums utställningar och stadsvandringar. Utgångspunkten var att samla olika personers kunskap och erfarenhet för att kunna skapa ett bättre museum. Tanken var att inte skapa fler särlösningar, utan att skapa lösningar för alla. Så att fler kan ta del av museets utställningar på samma villkor.

Målsättningen var att engagera minst 300 olika personer som skulle utvärdera Göteborgs stadsmuseum utifrån hur tillgängligt det är. Efter det har nya tekniska lösningar testats. I arbetet engagerades så kallade Funktek-piloter.  

Resultat 

Läs berättelsen om vad som hände sen - Så blir staden mer tillgänglig för alla

Resultaten har samlats i en manual Funktek-på-en-dag (ladda ned nedan). Projektets publikationer finns nedan. Mer går även att se i filmen Hela världen borde Funktekas.  

 

Vad är en funktionsvariation?

I Funktek använder vi oss av ordet funktionsvariation för att beskriva att människor fungerar olika och har olika behov. Vi tycker att det är ett bättre ord än till exempel ”utvecklingsstörd”, ”handikappad” eller ”funktionsnedsatt”. När vi använder ordet funktionsvariation är vi normkritiska för alla har ju en egna variation av hur de fungerar. Inga människor är exakt lika. Vi passar bara mer eller mindre in i en norm. Om det är någon som har funktionshinder så är det museet, inte besökarna!

Projektets forskningsfrågor

Hur kan nya teknologier göra museiupplevelsen och möjligheten till medskapande, mer demokratisk? Hur kan vi undvika språk- och intellektuella barriärer för människor med olika funktionsvariationer? Hur kan detta bidra till en hållbar stadsutveckling och mer demokratiska städer? Genom att använda en blandad publik bestående av unga människor med olika funktionsvariationer, vill vi i Funktek försöka besvara dessa frågor. Specifikt har det undersökts och implementerats nya teknologier som från ett interaktions- och designperspektiv är väl anpassade för museibesök. 

Läs mer

Event

Urban Lunch-time 24 februari 2017 
Urban Lunch-time 9 september 2015
FUNKTEK - Hur kan medskapande museiutveckling bidra till mer demokratiska städer? Ett Mistra Urban Futures seminarium. 

Artiklar

Ny manual för tillgänglig stadsbyggnad presenteras, Arkitekten 27 februari 2017
Funktek ska göra staden mer tillgänglig, Arkitekten 24 augusti 2016 

Projektets hemsida
Projektets blogg

Publikationer

Eriksson, M. (2016). Funktek Forskningsrapport 2.0. Mistra Urban Futures.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Eriksson, M. (2015). Participatory design for accessibility: the case of the Funktek pilots. Conference paper presented at NNDR 13th Research Conference, Univerity of Bergen and Bergen University Collage. Bergen, Norway, 1 June 2015.
Location:
Type: Konferensbidrag (refereegranskat)
Eriksson M. (2014). Funktek Forskningsrapport. (Mistra Urban Futures Report). Gothenburg: Mistra Urban Futures.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief

Filer

  • Manual - Funktek på en dag
    PDF utan filmer
  • Manual - Funktek på en dag
    PowerPoint med filmer