Urban Lunch-time: Affärsdriven hållbar stadsutveckling

Vi serverar dig nyttigheter i form av både mat, dryck och våra pilotprojekts resultat. Nätverk och kontakter får du på köpet!

Affärsdriven hållbar stadsutveckling
Affärsdriven hållbar stadsutveckling, ett av Mistra Urban Futures pilotprojekt serververar er intressanta resultat om idéer kring hållbar stadsutveckling ur ett ekonomiskt perspektiv. Kompetens, erfarenhet och innovationskraft hos företagen kan utnyttjas mer effektivt genom nya eller modifierade arenor - exempelvis i form av en testhub som kan utgöra en mötesplats för dialog mellan företag, tjänstemän, politiker och akademi. Vill du veta mer om detta och projektets resultat är du välkommen den 17 april på Urban Lunch-time!

Program:
11.30 - 12.15 Presentation och frågor
12.20 - 13.00 Lunch

Datum: 17 april
Tid: 11.30-13.00
Plats: Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12, Göteborg.
Anmälan är stängd.

Urban Lunch-time är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat.
Vid frågor kontakta Ulrica Gustafsson, Eventansvarig, Mistra Urban Futures. ulrica.gustafsson@chalmers.se alt 0721-885588.

Urban Lunch-time under våren
22 maj - Klimatanpassad stadsstruktur
7 juni - Urbana spel, säsongsavslutning på Visual Arena Lindholmen

Varmt välkommen!

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific event please contact Ulrica Gustafsson, Event manager at ulrica.gustafsson@chalmers.se.

Filer