(1)

GÖTEBORG I FÖRÄNDRING I TIDER AV FLYKT

Datum: Ons 27 april
Tid: 17.00 - 19.00
Plats: Wallenstamsalen, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

Fri entré! Ingen anmälan.

Göteborg har under hösten tagit emot många flyktingar och därmed fått nya medborgare och nya utmaningar. Det är en angelägenhet som påverkar oss alla. I forumet Mellanrum vill vi öppna för ett samtal om hur de förändringar staden nu genomgår kan bidra till utvecklingen av en solidarisk stad. Hur kom flyktingarna hit? Hur togs de emot? Vart tog de vägen sen och vad gör vi nu? Hör en berättelse om själva flykten, om hur de som kom togs emot i Göteborg och hur olika organisationer arbetar med att skapa goda förutsättningar för individen i staden och regionen. 

Begränsat antal platser, först till kvarn!

ARRANGÖRER: GÖTEBORGS STADSMUSEUM, GÖTEBORGS STAD, S2020 (SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING, GÖTEBORGS STAD), MISTRA URBAN FUTURES (CENTRUM FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING), GR (GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND) GÖTEBORGS UNIVERSITET (CENTRUM FÖR URBANA STUDIER) & CHALMERS (ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD).

Twitter: @urbanfuturesgot