(1)

Mellanrum
Den lokala maten - Hur skapar vi bättre ekonomi för närproducerad mat

Med inbjudna gäster och projektet Grön produktion diskuterar vi förutsättningarna för lokal matproduktion och hur alternativa affärsmodeller kan vara en möjlighet och näringslivet en viktig aktör för att backa upp stadsnära odling.

Datum: Onsdag 24 september
Tid: 17.00-19.00
Plats: Stadsmuseets foaje, Norra Hamngatan 12
Anmälan: Ingen anmälan och fri entré!

Från Grön Produktion kommer Sara Danielsson och Martin Berg och pratar om vilka frågor som kan vara viktiga förutsättningar för lokal matproduktion. Ulf Sonesson från Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, redogör för förutsättningar för lokal matproduktion med utgångspunkt ur genomförda studier, men sätter också den lokala maten i en global kontext. Även Dahls Trädgård – lokal grönsaksproducent med annorlunda affärsmodell är på plats liksom Lokalt Göteborg ett företag som håller på att starta upp e-handel för lokalproducerad mat. Dessa företag redogör bägge för sina affärsmodeller och hur det främjar den lokala matproduktionen.

Arrangörer: Göteborgs Stadsmuseum, Göteborgs Stad, S2020 (Socialt hållbar utveckling, Göteborgs Stad), Mistra Urban Futures (centrum för hållbar stadsutveckling), GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) göteborgs universitet (Institutionen för Kulturvård) & Chalmers (arkitektur och samhällsbyggnad).

Läs mer om Projektet Grön Produktion.

Välkommen!

 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific event please contact Ulrica Gustafsson, Event manager at ulrica.gustafsson@chalmers.se.