Agroforestry 15 i Göteborg 13-15 november

Ny lokalproduktion för smart stad och levande landsbygd

Lokal och hållbar produktion av mat och skogsprodukter kan få stor betydelse både för ny stadsutveckling och för utvecklingen av en levande landsbygd. Nu samlar vi - och delar - kunskap från hela världen om den starka trenden agroforestry.

Vi möts, samtalar och delar erfarenheter om effekterna av ett ökat stadsbruk och av lokal produktion med mer utbud av klimatsmarta, ekologiska och socialt hållbara livsmedel och trävaror. Med matturism och destinationsutveckling som öppnar stora möjligheter.

I Nordöstra Göteborg finns ett par av Europas mest internationella stadsdelar, där stad och land flyter samman. Här finns rik kunskap om lokal produktion och

förädling, med erfarenheter hämtade från hela världen. Hur bidrar agroforestry till en hållbar utveckling i samarbete mellan stad och land?

Agroforestry kan bidra till samarbete mellan lokala producenter, forskare, tjänstmän och politiker. Hur tar vi steget till kraftigt ökad lokalproduktion för nya jobb, företag och lokalekonomisk utveckling såväl i Göteborgs Stadsland som i hela Sverige?

För anmälan och mer information om  talare och andra medverkande, se kongressens hemsida