Publicerad:

Närproducerat, ekologiskt och lönsamt

Andelsjordbruk kan vara en affärsmodell som lämpar sig väl att skapa lönsamhet för producenter av närproducerad och giftfri mat. 

Det konstaterar författarna till ”Stadsnära matproduktion” som också utgör slutrapport för projektet ”Grön produktion”. Projektet, som pågått sedan 2013, har haft till syfte att skapa förutsättningar för en ekonomiskt bärkraftig matproduktion i och nära staden.

Utöver nya affärsmodeller för att koppla samman producenter och konsumenter tar rapporten också upp behovet av utbildning, för att koppla odling till entreprenörskap. Ett antal folkhögskolekurser på temat ”Foodmaker” har genomförts under 2014 av aktörer med anknytning till projektet. 

Utveckling av andelsjordbruk - även kallade CSA, Community Supported Agriculture - fortsätter i ett nytt projekt med stöd av Västra Götalandsregionen under tre år med start 2015.

Författare till rapporten är Martin Berg, Studiefrämjandet och Johanna Andersson, IVL. För mer information eller kommentarer, kontakta Martin Berg, tel 0704-454012, eller Stina Stenquist, IVL, 08-59856486.

Projektet ”Grön Produktion” har genomförts inom ramen för Mistra Urban Futures och rapporten är utgiven som nr 2015:4 i Mistra Urban Futures serie. 

Filer

  • Stadsnära matproduktion - hur skapar vi förutsättningar för lokal mat?