Publicerad:

Lyckosam kick-off i Kisumu

Mistra Urban Futures lokala plattform i Kisumu, Kenya, lanserades officiellt i slutet av november. Under två dagar presenterade centrumet sig för allmänhet och särskilt inbjudna med seminarier, road shows och en fotbollsturnering.

Etableringen av Mistra Urban Futures i Kisumu innebär ett fokus på gröna, rättvisa och täta städer i Afrika. Två projekt som redan startat handlar om utvecklingen av ekoturism i regionen och om Kisumu som marknadsplats. En grupp doktorander från Bondo- och Maseno-universiteten kommer tillsammans med en motsvarande grupp på Chalmers att arbeta med projekten under lokal ledning av Patrick Hayombe och George Wagahe.

Betydelsen av etableringen av Mistra Urban Futures i Kisumu underströks av flera inbjudna talare, bland andra Sveriges chargé d'affaires i Kenya, Björn Häggmark, prof Stephen Agong, direktör för den lokala plattformen, och prof Maria Nyström från Chalmers och Mistra Urban Futures i  Göteborg.

Björn Häggmark, Sveriges chargé d'affaires i Kenya, öppnade fotbolssturneringen tillsammans med prof Stephen Agong, direktör för Mistra Urban Futures i Kisumu. Kisumus borgmästare Samuel O'Kello talade under invigningsfestligheterna på Imperial Hotel.

Under två dagar pågick en road show runt omkring i Kisumu, med budskapet om nödvändigheten av att utveckla Kisumu till en grön, rättvis och tät stad.

Foto: Helena Hansson och Eva Maria Jernsand.