Effekter av innovationslabbet: En entreprenöriellt orienterad idégenereringsprocess för stadsutveckling

Fernqvist, N.. (2015). Effekter av inovationslabbet: En entreprenöriellt orienterad idégenereringsprocess för stadsutveckling. (Mistra Urban Futures Report 2015:11).

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
Följeforskning av Vinnovas innovationsplattformar för hållbar stadsutveckling Göteborgs Innovationsplattform
Author(s)
Niklas Fernqvist
Published year

 

Abstract

N/A

Related publications