Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer

Abrahamsson, H., Guevara, B,. Lorentzi, Å. (red). (2016). Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer. (Mistra Urban Futures Rapport 2016:1).

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer - KAIROS
Author(s)
Hans Abrahamsson Birgitta Guevara Åsa Lorentzi
Published year

 

Abstract

N/A

Related publications