Stadsnära matproduktion - hur skapar vi förutsättningar för lokal mat?

Berg, M., & Andersson, J. (2015). Stadsnära matproduktion - hur skapar vi förutsättningar för lokal mat? (Mistra Urban Futures Report 2015:4).

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
Grön Produktion - odla mat och jobb i staden
Author(s)
Martin Berg, Johanna Andersson
Published year
Tags
Andelsjordbruk CSA Community supported agriculture självförsörjning matsäkerhet stadsnära odling stad och land utbildning entreprenörskap gröna näringar

 

Abstract

N/A

Related publications