(2)

SENDSMART

SENDSMART har arbetat för att skapa lösningar för smarta godstransporter i Göteborg. Målet var att nå ett hållbart sätt att hantera städers ökade transportbehov.

Lösningar som utgår ifrån en helhetssyn där hela kedjan med transporter integreras har utvecklats. SENDSMART har fokuserat på tre områden inom transport; godsförsörjning, bygg- och anläggning samt avfall och återvinning. Dessa tillsammans utgör majoriteten av transporterna i Göteborg. SENDSMART har drivits i nära samverkan med projektet GO:SMART för att säkerställa ett helhetstänkande när det gäller gods- och persontransporter. Projektet leds av CLOSER och Mistra Urban Futures är en av flera samarbetsparter.

Urban Lunch-time 10 juni 2014

SENDSMART tillsammans med projektet GO:SMART presenterade sina resultat på Urban Lunch-time den 10 juni 2014 med rubriken Urban Lunch-time Transportproblem? Lösningar för att nå en attraktiv och hållbar stad. Läs mer och ladda ned presentatationen

 

 Läs mer om projektet på CLOSERS hemsida

Foto: Jan-Olof Yxell

Publikationer

Lindholm, M., Thorén, A., Widegren, C., Cederstav, F., Behrends, S., Billger, M., Ranäng, S. and Rendahl, A. (2014). Slutrapport Sendsmart. (Report). Göteborg: Trafikkontoret Göteborgs Stad.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief