Publicerad:

Kulturell förtätning kan bidra till ett hållbarare Göteborg

Det handlar om att se drivkraften i den kultur som hela tiden skapas i möten mellan människor menar Ylva Berglund och Helene Brembeck, projektledare för Urban Cultures: Fallet Kommersen. Genom att ta till vara på den vardagliga kulturen som skapar möten i staden finns en möjlighet att finna lösningar på några av de problem som finns i Göteborg såsom segregation, rotlöshet, ensamhet. Det är bland annat på det här sättet vi tror att vardagskulturen kan bidra till en hållbarare stad.

Nya vägar att nå visionen om en hållbar stad

Projektet släpper idag rapporten Om urbana berättelser & hållbar kulturell förtätning. Syftet med projektet har varit att hitta nya vägar att nå visionen om en hållbar stad. Rapporten diskuterar och definierar begreppet kulturell förtätning som ses som ett sätt att nå visionen. Projektet har studerat Kommersen, en loppmarknad belägen i Norra Masthugget i Göteborg.

Möjliggörande faktorer

Rapporten identifierar en rad möjliggörande faktorer för kulturell förtätning såsom att fastighetsägaren låtit byggnaden vara kvar, byggnadens förfall, lågt fastighetsvärde och hyra. En engagerad värdfamilj som investerat socialt och ekonomiskt i sin fastighet och varit tillåtande och därmed möjliggjort graffitin har även det varit en faktor.

Kontakt

Ylva Berglund, projektledare, ylva.berglund@kultur.goteborg.se
Helene Brembeck, projektledare, Helene.Brembeck@cfk.gu.se

Läs mer om projektet Urban Cultures: Fallet Kommersen

 

Foto: Daniel Gillberg

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific article please contact Ylva Berglund, project leader, ylva.berglund@kultur.goteborg.se or
Helene Brembeck, project leader, Helene.Brembeck@cfk.gu.se  

 

Filer

  • Urban Cultures: Fallet Kommersen