Publicerad:

Hållbarhet – annorlunda 

I alla samhällen finns så kallade "wicked problems", problem som har många dimensioner, är svåra att definiera och är därför extremt utmanande att lösa. Det finns inga enkla lösningar eller checklistor att följa. De kräver en annan inställning om vi vill sträva efter hållbarhet, där problemen har utmanövrerats.  

Mirek Dymitrow
Mirek Dymitrow

Sustainability – differently, eller hållbarhet – annorlunda, är temat för den 40:e upplagan av Bulletin of Geography: Socio-economic series. Redaktörer för jubileumsnumret är Mirek Dymitrow, Mistra Urban Futures och Chalmers samt Keith Halfacree, University of Swansea, Storbritannien. 

Stadslandet i Göteborg 

Specialutgåvan uppmärksammar komplexiteten hos "wicked problems" och sammanför ett antal nytänkande artiklar som argumenterar emot förenklingar. Stadslandet – ett projekt med koppling till Mistra Urban Futures genom Forskningsforum Stadslandet – utgör fallet som sammanför elva olika perspektiv som presenteras i utgåvan. 

Vi lever i en "migrationsålder" som synligt förvandlar världen. Medan många av de globala migranterna lämnar sitt hem för arbete, familj eller livsstilsskäl, har många inte ett val när de flyr från krig och oroligheter. Detta har blivit ett avgörande inslag i globaliseringen. Stadslandet har ett nytt och omdebatterat sätt att ta sig an denna utmaning. I stället för att än en gång repetera välbekant, socialt orienterad, invandrarpolitik som fokuserar på öppenhet och multikulturalism, avstår projektet från denna retorik och syftar istället till att uppnå socioekonomisk hållbarhet genom att förbättra förutsättningarna för grön innovation och grön affärsutveckling. Projektet vill också koppla samman de fysiska och konceptuella gränserna mellan staden och landsbygden, eftersom de Nordöstra delarna av Göteborg utgör en övergångszon mellan de två sfärerna. Projektet försöker därför att tänka nytt medan det hanterar flera av dagens samhällsutmaningar såsom fattigdom, migration, matbrist, etniska spänningar, klimatförändringar och informalitet. Alla ”wicked problems”. 

“Wicked problems”

Ett “wicked problem” är ett problem som är svårt eller rent utav omöjligt att lösa. Det som är typiskt för ett ”wicked problem” är att det inte har någon tydlig definition, inget sluttillstånd eller slutmål, ingen mall eller checklista att följa, och har ofta mer än en förklaring. Därutöver, vetenskapliga strategier visar sig ofta otillräckliga, lösningar är ofta för smala men kräver stora insatser och brett engagemang.

Hållbarhet är i sig ett ”wicked problem”. Det är ett mål som ständigt förändras och en vision som aldrig kan nås. Vi måste dock sträva efter att "lösa" ta oss an problemet eftersom alternativet inte är ett alternativ. För att uppnå hållbarhet krävs det att man tänker utanför boxen, även om sådant tänkande också måste initialt möta motstånd,. Med tanke på den överlappande karaktären hos ”wicked problems” får ”hållbarhet” varken bli någon specialvaluta eller en rutinmässig check-box.

Elva perspektiv 

Syftet med specialutgåvan är att ta itu med några av hållbarhetsdebattens mest avgörande frågor genom elva innovativa perspektiv. Exempel från runtom i världen beskrivs i de elva artiklarna som utgör utgåvan. Skopjes allvarliga problem med föroreningar, frågor om representativ urbanpolitik, urban mat, stad-och-land frågor, informell kollektivtrafik samt vikten av förtroende för stadsplaneringen är några av de ämnen som utforskas djupgående. Genomgående är dock den kollektiva strävan att våga tänka annorlunda och inte omvandla "hållbarhet" till en plattityd eller en urvattnad vision. 

Hitta specialutgåva av Bulletin of Geography: Socio-economic series via De Gruyter’s  eller Sciendo. Publikationen är open access dvs. fritt tillgänglig för nedladdning. 

Läs mer

Stadslandet 
Forskningsforum Stadslandet 

Frågor?

Mirek Dymitrow, forskare, Mistra Urban Futures, mirek.dymitrow@chalmers.se 

 

De Gruyter is an internationally reputed German publishing house specializing in academic literature. The company was founded in 1749 and has its roots in the Königliche Realschule in Berlin, which had been granted the royal privilege to print books by King Frederick II of Prussia. Today, De Gruyter publishes over 1,300 new titles each year in the humanities, social sciences, STM and law. De Gruyter closely cooperates with the majority of A&I services, citation indexes, and discovery services such as Scopus, Thomson Scientific, PubMed/Medline, Google Scholar and many others. De Gruyter maintains offices in Berlin, Basel, Boston, Munich, Beijing, Warsaw, and Vienna.