(1)

 

Urban Lunch-time: Hur bygger vi socialt hållbart?

Datum: Torsdag 14 november 2019

Tid: 11.30-13.00 inklusive en vegetarisk wrap

Plats: Länsstyrelsen Västra Götaland, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg 

Det finns inget generellt svar på denna fråga, vare sig det gäller hur processen eller resultatet ska se ut. Det finns mängder med bra studier, verktyg och strategiska dokument som lyfter frågan, men där vissa luckor finns, särskilt med avseende på små- och medelstora aktörer.
 
Verktyget PRISMA är utvecklat för att komplettera existerande verktyg genom att hjälpa stadsutvecklingsaktörer att föra mer väl underbyggda och reflekterande diskussioner om vad social hållbarhet kan innebära.. Och inte minst att hantera målkonflikter och att understödja att frågan hålls levande under hela processen. 
 
Under seminariet kommer Karl de Fine Licht och Stefan Molnar, forskare vid RISE och Chalmers, att berätta mer om PRISMA och dess användningsområden. Verktyget har tagits fram i samarbete med Mölndals stad med stöd av RISE, CMB – Centrum för Management i byggsektorn och Mistra Urban Futures. 

Anmäl dig här senast den 11 november. 

Stora Badhusgatan 2B, Göteborg