Publicerad:

Tävling Urban Revitalization of Mass Housing

Idag lever 860 miljoner människor i slumområden. Samtidigt skulle 500 miljoner människor kunna erbjudas en bostad om alla lediga bostäder runt om i världen utnyttjades. Utbudet möter inte efterfrågan. Funktionella bostäder och förbättrad tillgång till bostäder behövs. En av de största utmaningarna är att hantera arvet från de många bostäder som byggdes på 1960-talet och 70-talet, Miljonprogrammet i Sverige är bara ett exempel.

Därför anordnar UN-Habitat inom ramen för deras satsning Global Housing Strategy en internationell tävlingen som riktar sig till en universitetsstudenter. Syftet med tävlingen är att studenterna ska ta fram förslag på hur bostadsområden kan utvecklas till mer socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara områden. Tävlingen strävar också efter att stärka banden mellan akademi, näringsliv, den offentliga sektorn och områdets invånare. Den äger rum den 1 september till den 31 januari 2014. Vinnarna kommer utses på World Urban Forum i Medellin, Colombia i April 2014.

Är du i Göteborg och vill veta mer?
Dr Mohamed El Sioufi, Coordinator Global Housing Strategy UN-Habitat och gästprofessor på Chalmers kommer presentera utmaningarna och tävlingen på Urban Lunch-time den 17 september.

Läs mer 

Dessutom står det inget om vilken typ av tävling det är, vilket uppdraget är