Deltagare i Det urbana stationssamhället

I den övergripande kunskapsprocessen deltar ett flertal aktörer och kommuner. De offentliga aktörerna, utöver Mistra Urban Futures, som deltar är:

Kommuner som deltar i projektet är:

Övriga parter i projektet är:

 • Göteborgs universitet
 • Chalmers tekniska högskola
 • IVL
 • RISE
 • White Arkitekter

Utöver deltagarna i den övergripande kunskapsprocessen är många aktörer involverade i underprojekt, så som Hållbara attraktiva stationssamhällen. Finansiärer inom olika projekt är:

 • Mistra urban futures
 • VINNOVA
 • Trafikverket
 • Göteborgsregionens kommunalförbund
 • Västra Götalandsregionen
 • Tillväxtverket
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län