(1)

Kunskap och lärande 

Projekt SIGURD vill öka kunskapen om det samhällsekonomiska värdet av stadsplaneringsprojekt. Med utgångspunkt i SROI-analyser (social return of investment) kommer projektet att sprida kunskap om nya arbetssätt och metoder inom stadsplanering för en hållbar samhällsutveckling.

Projektet SIGURD kommer genomföra ett antal Kunskapskluster-träffar, som samlar forskare och praktiker för att utveckla nya kunskaper. Syftet är att systematisera och sprida forskning och erfarenheter av effektmätningsmetoder och värdeskapande styrning av stadsutvecklingsprocesser. 
Allteftersom projektet fortskrider kommer resultat att publiceras på denna sida, bland annat i form av en forskningsöversikt och delrapporter från fallstudierna.

Se webinariet från första Kunskapsklusterträffen SIGURD från den 21 april 2020. Här

https://youtu.be/yorplumlSSw

Inspelning från två webbinarier, Borås 19 maj 2020. Forskningsöversikt och situationsanpassad verksamhetsstyrning.
 

 

Bild källa: Pixabay

 

Files

  • Program SIGURD Kunskapskluster 16 juni 2020 PDF
  • Program SIGURD Kunskapskluster 3 juni 2020 PDF
  • Inbjudan syfte och upplägg kunskapskluster SIGURD PDF juni 2020