Röster om mötet mellan civilsamhället, förvaltning och politik i Göteborg

Widehammar, M. (2015). Röster om mötet mellan civilsamhället, förvaltning och politik i Göteborg: Hinder, positiva exempel och möjliga förändringar. (Mistra Urban Futures Reports 2015:23).

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer - KAIROS
Author(s)
Malin Widehammar
Published year

 

Abstract

N/A

Related publications