Konsumtionsperspektiv i lokala klimatstrategier – erfarenheter från Göteborg

Larsson, J. (2017). Konsumtionsperspektiv i lokala klimatstrategier – erfarenheter från Göteborg (Mistra Urban Futures Policy Brief 2017:1). Gothenburg: Mistra Urban Futures. 

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
WISE – Well-being in Sustainable Cities
Author(s)
Jörgen Larsson
Published year

 

Abstract

Det klimatavtal som slöts i Paris 2015 är startskot- tet för en kraftfull global samverkan som kan skapa förutsättningar för ökat livskvalitet för nu levande människor och framtida generationer. Städer anses har goda möjligheter att göra stora insatser. Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola har inom ramen för Mistra Urban Futu- res projektet ”WISE – Well-being In Sustainable Cities” samarbetat sedan 2012 för att utveckla och implementera ett konsumtionsperspektiv i det lokala klimatarbetet. Det handlar inte bara om att ta ansvar för de klimatpåverkande utsläpp som sker inom stadens geogra ska område, utan också om att minska de utsläpp som sker i andra delar av världen som en följd av den konsumtion som kommunens invånare står för. Det nära samarbetet har omfattat många delar; de nition av problem och frågeställningar, kunskapsproduk- tion som resulterat i olika typer av publikationer, utveckling av mål och strategier samt praktiska erfarenheter av att från att föra in ett konsum- tionsperspektiv i en stor organisation. Baserat på detta har fem rekommendationer utarbetats som kan vara till hjälp för andra städer som överväger att ta ett utökat ansvar för konsumtionens klimat- påverkan. 

 

Related publications