Dialog om möjliga handlingsutrymmen för förändring

Lorentzi, Å. och Olofsson, G. (2015). Dialog om möjliga handlingsutrymmen för förändring: Eftertankar från KAIROS dialogdag 10 juni 2015. (Mistra Urban Futures Report 2015:20).

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer - KAIROS
Author(s)
Åsa Lorentzi Gabriella Olofsson
Published year

 

Abstract

N/A

Related publications