Affärsdriven hållbar stadsutveckling: Goda exempel och potential

Eriksson, E., Sandoff, A., Värmby, G., Rönnborg, P., Jensen, C., Molnar, S., Bergstrand, B.O., Antonsson, A.B., Elias, K., Kildsgaard, I., Bolin, L. & Wolf, C. (2013). Affärsdriven hållbar stadsutveckling: Goda exempel och potential (Mistra Urban Futures Report 2013, Pilotprojekt). Gothenburg: Mistra Urban Futures

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
Affärsdriven Stadsutveckling (BISUD) Affärsdriven hållbar stadsutveckling (Pilotprojekt 2010-2011)
Author(s)
Elin Eriksson Anders Sandoff Göran Värmby Petter Rönnborg Christian Jensen Stefan Molnar Bert-Ola Bergstrand Ann-Beth Antonsson Kerstin Elias Ivana Kildsgaard Lisa Bolin Christina Wolf
Published year

 

Abstract

N/A

Related publications