Funktek Forskningsrapport

Eriksson M. (2014). Funktek Forskningsrapport. (Mistra Urban Futures Report). Gothenburg: Mistra Urban Futures.

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
Funktek
Author(s)
Magnus Eriksson
Published year

 

Abstract

Denna rapport presenterar en översikt över forskningsområden som är relevanta för att förstå hur projektet Funktek relaterar till samtida utvecklingar inom hållbar stadsutveckling, tillgänglighet, kultur och teknik. Då Funktek är ett projekt som bygger på medskapande tillsammans med de som berörs av forskningen ochpå tillgängliggörandet av olika former av kunskapsproduktion kan det först vara på plats att säga någotom vad min roll som följeforskare inom projektet bör vara. Att vara verkligt medskapande kan vara svårt, speciellt när ett projekt ska relatera till forskning. Det händer ofta att deltagande från de som berörs av forskningens resultat stannar vid att bidra med kunskap och erfarenheter, medan tolkningen av den kunskapen och rekommendationer som görs utifrån den hamnar hos forskaren.1 Eftersom Funktek som medskapande projekt vill utmana den här uppdelningen så blir min roll som forskare inte att ha det slutgiltiga ordet om vad Funktek innebär och heller inte vara den enda vägen för kunskap som genereras inom projektet att ta vägen. Den här forskningsöversikten och det fortsatta arbetet med följeforskningen vänder sig heller inte enbart till en forskarpublik och talar till dem för Funkteks räkning med ryggen vänd mot projektet, utan kan förhoppningsvis vara en inspiration för projektet i sig att nna nya vägar framåt. På samma sätt är -ödet in och ut ur forskningsvärlden bara en av -era vägar som Funktek söker sig framåt via och projektet kommer förhoppningsvis påverka många olika sociala världar – både lokala i den situation som projektet utspelar sig i och i vidare sammanhang som resultaten från det sprids i.

Related publications