(1)

Samskapande Samhällsplanering

"Vi vill veta mer om vilka fysiska egenskaper ett hållbart stationssamhälle bör ha, och vilka förutsättningarna bör vara för att bedriva bättre planeringsprocesser. Vi vill också självklart att denna kunskap används så att stadsutvecklingen blir mer energieffektiv och hållbar. Potentialen finns!" - Tony Svensson, projektledare

Projektet Samskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen (SamSam) syftar till att utveckla kunskap, metoder och verktyg för planering och skapande av regionala energieffektiva byggda strukturer utmed järnvägsstråk, samt hos befintliga och nyskapade små och medelstora stationssamhällen.

För projektet är det viktigt att samverkan mellan forskning och praktik sker på ett nyskapande sätt tillsammans med kommuner och Västra Götalandsregionen. 

Deltagare i projektet är:

För mer information kontakta projektledare Tony Svensson, tonysve@kth.se 

 

Aktiviteter inom SamSam:

10 april 2018: Det energieffektiva och hållbara stationssamhället - Hur kan det se ut och fungera?

Den 10 april 2018 hölls ett seminarium på GR med fokus på hur ett energieffektivt och hållbart stationssamhälle kan se ut och fungera. Forskningsprojektet har pågått i snart ett år och följer ett antal stationssamhällens utveckling i Västra Götalands län. Under dagen presenterades delresultat och reflektioner kring metoder som använts. Syftet med detta seminarium var att erbjuda ett forum för att bidra till gränsöverskridande samhällsplanering genom diskussion och experimenterande. I filerna längre ner på sidan hittar du Tony Svenssons och Ulf Ranhagens respektive presentationer.

Har du frågor om dagen? Kontakta projektledare Tony Svensson, tonysve@kth.se

 

 

 

Filer

  • Seminarium 10 april, Tony Svensson
  • Seminarium 10 april, Ulf Ranhagen