Segregation - utbredning, orsaker, effekter och möjliga åtgärder: Ett kunskapsunderlag om segregation inom projekt KAIROS

Guevara, B. (2014). Segregation - utbredning, orsaker, effekter och möjliga åtgärder: Ett kunskapsunderlag om segregation inom projekt KAIROS. (Mistra Urban Futures Paper 2014:3). Gothenburg: Mistra Urban Futures.

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer - KAIROS
Author(s)
Birgitta Guevara
Published year

 

Abstract

Detta kunskapsunderlag är framtaget inom KAIROS, som är ett samverkansprojekt där praktiker och forskare från Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen arbetar med att ta fram kunskap och arbetssätt för rättvisa och socialt hållbara städer.

I kunskapsunderlaget sammanställs delar av det vi vet om segregationens utbredning, orsaker och effekter samt delar av de förslag på åtgärder som lyfts av forskare och myndigheter. Syftet med underlaget är att utgöra en utgångspunkt för diskussioner om segregationen och kopplingen mellan segregationen och möjligheten att arbeta för rättvisa och socialt hållbara städer inom projektet.

Syftet med samtliga underlag och delrapporter som tas fram inom KAIROS är att få till stånd en bred diskussion och medverkan kring olika frågeställningar. Målet är att den slutrapport som tas fram är så väl förankrad och konkret som möjligt. Författarna till de underlag som tas fram är ansvariga för innehållet. De slutsatser som redovisas i detta underlag kan inte ses som de som kommer att redovisas i KAIROS slutrapport. I slutrapporten kommer helhetsbilden, baserad på samtliga delrapporter och underlag samt dialog med olika aktörer, att styra innehållet.

Related publications