Invånardialogens roll och former: Västra Götalandsregionens samråd med det civila samhället

Abrahamsson, H., Guevara, B., Olofsson, B., Svensson, J. & Tiger, A. (2015). Invånardialogens roll och former: Västra Götalandsregionens samråd med det civila samhället. (Mistra Urban Futures Report 2015:2). Gothenburg: Mistra Urban Futures.

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer - KAIROS
Author(s)
Hans Abrahamsson, Birgitta Guevara, Gabriella Olofsson, Jesper Svensson, Anna Tiger
Published year

 

Abstract

N/A

Related publications