Göteborg mellan segregation och kreativitet

Jörnmark, J., Forsemalm, J., & Palmås, K. Göteborg mellan segregation och kreativitet. Tangent förlag, 2016.

Platform
Göteborg
Publication type
Bok
Projects
Staden som värdenätverk (CAVN)
ISSN/ISBN
9789197984263
Author(s)
Jan Jörnmark Joakim Forsemalm Karl Palmås
Published year

 

Abstract

I Jane Jacobs efterföljd analyserar boken Göteborg - mellan segregation och kreativitet historien om hur västvärlden under 1960- och 1970-talen genomgick en stadskris där de inre delarna av de gamla städerna tappade halva sin befolkning. Samtidigt spreds de ut och dränerades på kunskap och kapital. Från denna bottenpunkt startade sedan en återhämtning som gett upphov till så motsägelsefulla begrepp som "den kreativa klassen" och "gentrifiering". Inte sällan har den starka värdeutvecklingen i de gamla stadskärnorna också gett upphov till farhågor om bostadsbubblor.
Göteborgsregionen står i centrum. Rötterna till dagens utspridda stadsrum spåras ned i 1800-talets industrialisering, vilket följdes av den starka 1900-talsexpansionen som kulminerade med bygget av den jättelika stadsdel som planerades att bli "Europas Brasilia". Samtidigt förföll den gamla stadskärnan och jämnades till sist med marken. Från denna nollpunkt har Göteborg sedan återhämtat sig i ojämn och ofta tveksam takt. Boken slutar med en del där dagens situation och möjligheter analyseras. I den betonas det djupa beroendet av stadens traditionella tillväxtmönster och de stora olösta problem som fortfarande finns kvar från 1960-talets ofullgångna expansionsperiod.

Related publications